Du er her: Hjem Nyheter

Trygg ferdsel i tunnel

Statens vegvesen holder på i samarbeid med Vardø kommune å oppdatere risiko og sårbarhets analysen for Vardø tunellen. Ett av momentene er informasjon til innbyggerne om trygg ferdsel i Vardø tunellen. Det skjer færre ulykker i tunnel enn på vegen, men ulykkene som skjer er ofte mer alvorlige. Ulykkene skjer vanligvis enten like utenfor eller like innenfor tunnelmunningene.

P2063077

Det skjer færre ulykker i tunnel enn på vegen, men ulykkene som skjer er ofte mer alvorlige. Ulykkene skjer vanligvis enten like utenfor eller like innenfor tunnelmunningene. 

Daglig bruk

  • Følg trafikkreglene og hold avstand. Mange hendelser skyldes at bilen foran deg bråstopper og du ikke greier å stanse
  • Slipp fram utrykningskjøretøy
  • Vær observant dersom du passerer tunge kjøretøy. Lufttrykket er spesielt høyt i tunnel
  • Legg merke til nødutstyr der slikt finnes. Noter deg rømningsmuligheter og plassering av nødtelefoner og brannslukkere
  • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller rødt lys
  • I noen tunneler er det montert gule blinklys som informerer om melding på bilradioen. Lytt derfor på radioen for å få nyttige opplysninger for den videre kjøringen.

Hendelser/ulykker

Ved alle hendelser i tunnel er det viktig å bruke nødtelefonene der de finnes i stedet for mobil. Da får du kontakt med en operatør på Vegtrafikksentralen, som får vite nøyaktig hvor du er og veileder deg videre. Blant annet kan de stenge tunnelen eller bestille assistanse etter behov.
Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for å bedre sikkerheten for alle trafikanter.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut