Samordent hovedopptak for plass i barnehage i Vardø kommune

Søknad om barnehageplass søknadsfrist 15 mars

Vardø barnehage

Vardø barnehage og Sentrum barnehage SA har samordrna hovedopptak for barnehageplass i 2017

Søknadsfrist: 15 mars

Barn født i november har rett på plass fra 2017

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Stortinget vil mest sannsynligvis fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017. Selv om retten til plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunen velge å tilby barna plass tidligere.

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

  • Gjelder de som ikke har plass fra før
  • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av november
  • Plassene tildeles fra  nytt barnehageår med oppstart i august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født

Søknad om plass

​Du/ dere søker om plass elektronisk:  https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2892&externalId=2002&language=nb

Kontaktinfo

Vardø barnehage Styrer Kjersti Nymoen mob: 92 27 92 94

Sentrum barnehage Styrer Sølvi Strand Karlsen tlf: 78 94 49 78

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut