Komite for teknisk, plan, næring og kultur

Vardø Bystyre behandlet i møte 19.10.2015 ble følgende vedtak ble fattet:

KOMITE FOR TEKNISK PLAN NÆRING OG KULTUR – (TPNK)

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Inghild Ridola AP

1. Monica Esbensen AP

2. Leif Bjørnulf Sætrum AP

2. Anne Grethe Rostad AP

3. Cathrine Rosanoff Aronsen AP

3. Fred Oscar Biedilæ AP

4. Stein Erik Johnsen AP

4. Tonny Nilsen AP

5.  Christer Hurti Karlsen MDG

5. Øystein Enoksen AP

6.  Tore Solstad V

6. Hanne Kofoed AP

7.  Anita Brækkan Remme H

7.  Tor Emil Sivertsen MDG

 

8.  Svanhild Kristiansen V

 

9.  Christine Nilssen H

 

10. Ingolf Eriksen KP

 

11.  Kjell Odin Larsen MDG

 

Leder: Inghild Ridola AP

Nestleder: Leif Bjørnulf Sætrum AP

Vedtekter Vardø kommunale næringsfond.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut