Komite for pleie og omsorg, helse og sosial

Vardø Bystyre behandlet i møte 19.10.2015 saksnr.8/15. Følgende vedtak ble fattet:

KOMITE FOR PLEIE OMSORG HELSE OG SOSIAL – (POHS)

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Knut Ole Rønningen AP

1. Steinar Borch Jensen AP

2. Gry Kristiansen AP

2. Merethe Pettersen AP

3. Arnt Støme AP

3. Trude Didriksen Valle AP

4. Bjørg Torbjørnsen AP

4. Torfinn Rasmussen AP

5. Guro Fatima Dypsjø Ben Ali MDG

5. Einar Frank Petersen AP

6. Ronny Bjørklund V

6. Monica Grøttum AP

7. Tone Bjørvik H

7.  Ørjan Jensen MDG

 

8.  Astrid Heggelund V

 

9.  Tom Rainer Fjelde H

 

10. Morten Wilhelmsen KP

 

11. Willy Jakobsen FRP

 

Leder: Knut Ole Rønningen AP

Nestleder: Gry Kristiansen AP

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut