Komite for grunnskole og barnehage

Vardø Bystyre behandlet i møte 19.10.2015 ble følgende vedtak ble fattet:

KOMITE FOR GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE – (GOB)

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1. Nicklas Kofoed Malin AP

1. Cato Hekkilæ AP

2. Liane Eines AP

2. Elisabeth Sørnes AP

3. Torbjørn Leistad AP

3. Kristina Mari Karlsen AP

4.  Lis Evelyn Lie Johnsen AP

4. Ståle Sveinungsen AP

5.  Liv Bente Bendiksen V

5. Ida Mari Jensen AP

6.  Morten Wilhelmsen KP

6. Bjørnar Alvestad AP

7.  Johannes Bredesen MDG

7.  Jørn Jensen MDG

 

8.  Christine Nilssen H

 

9.  Henny Britt Hansen V

 

10. Tom Rainer Fjelde H

 

11. Bjørg Skotnes FRP

 

Leder: Nicklas Kofoed Malin AP

Nestleder: Liane Eines AP

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut