Du er her: Hjem Politikk Bystyre

Vardø bystyre perioden 2015-2019

Bystyre 2015-2019
Bystyre 2015-2019

Vardø bystyre har 19 representanter. Ordfører er Robert Jensen

Bystyret er det øverste styrende kommunale organ og gjør vedtak på kommunens vegne, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
 

Reglement for Vardø bystyre og Vardø formannskap vedtatt 9 november 2015 201380_2_0.pdf

Arbeiderpartiet (10)

 

Medlemmer:

Vararamedlemmer:

Robert Ditlev Jensen   

Torbjørn Leistad

Catrine Rosanoff Aronsen 

Arnt Oddvar Støme

Jarno Guttorm Gamst

Liane Eines

Nicklas Kofoed Malin

Gry-Anita Kristiansen

Remi Morten Strand

Merete Pettersen

Leif Bjørnulf Sætrum

Stein Erik Johnsen

Monica Esbensen

Ståle Sveinungsen

Tonny Nilsen

Kristina Mari karlsen

Inghild Ridola

Bjørg Torbjørnsen

Knut Ole Rønningen Lis Evelyn Lie Johnsen
 

Ida Mari Jensen

 

Fred Oscar Biedilæ

 

 

 

Fremskrittspartiet (1)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Elljan Johnsen

Willy Jakobsen

 

Carstein Ragnar Lystad

 

Johannes Sørensen

 

 

 

Høyre (2)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Tom Rainer Mikalsen Fjelde

Anita Brækkan Remme

Magne Vilhelm Strige

Ole Dagfinn Klaudiussen

 

Christine Nilssen

 

Tone Bjørvik

 

Rudolf Bertram Ulf Vardemann

 

Kystpartiet (1)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Morten Wilhelmsen

Ingolf Erling Eriksen

 

Asbjørn Daugaard

 

Nikolai Skaga Bjørklund

   

 

Miljøpartiet de grønne (3)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Ørjan Ingebrigt Jensen

Tor Emil Sivertsen

Svein Harald Holmen

Christer Hurthi Karlsen

Johannes Tariku Bredesen

Monica Dahl

 

Tormod Amundsen

 

Torbjørn Eriksen

 

Kjell Odin Larsen

 

Venstre (1)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Tore Solstad

Henny Britt Hansen

 

Liv Bente Størkersen Bendiksen

 

Terje Bye

 

 

Senterpartiet (1)

 

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Terje Soløy

Svanhild Kristiansen

  Ronny Børge Bjørklund
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut