Svangerskapsomsorg

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - graviditet og fødsel
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Forvaltningsloven
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 13:22