Politisk møtekalender for andre halvår 2016

Møteplan 1.halvår 2017

Formannskap:

 

Dato:

 

6. februar

 

6. mars

 

3. april

 

2. mai

Behandling 1. tertial 2017

29. mai.

Behandling regnskap 2016

 

Bystyre:

 

13. mars

 

22.mai

Behandling 1. tertial 2017

12. juni

Behandling regnskap 2016

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut