Du er her: Hjem Tjenester A-Å ›

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Skatteetaten

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Tjenesten oppdatert: 04.01.2016 14:08